Undervisning

Undervisning i Elementær Brandbekæmpelse

Et kursus i “Elementær Brandbekæmpelse” har til formål at give medarbejderen et kendskab til brandens kemi, et indblik i forskellige ildslukkertyper og frem for alt en fortrolighed i brugen af “husets” eget brandudstyr.

Kurset er opdelt i 2 dele:

  • En teoretisk del, hvor forskellige brandtyper, slukkertyper, brandens kemi herunder brandtrekanten gennemgås og øvrige relevante områder belyses.
  • En praktisk del, hvor alle de, for stedet, relevante slukkertyper gennemgås og afprøves på et til lejligheden arrangeret bål – alle deltagere får her mulighed for selv at slukke ildebrand både med diverse ildslukkere og brandtæppe.

Kurset kan foregå på Deres egen virksomhed/institution såfremt de rette forhold er til stede. Den konsulent som afholder kurset vil besigtige stedet for nærmere vurdering.

Kontakt

e-mail: lindebrand@lindebrand.dk