SL-VRD

Kategori:

Beskrivelse

Funktion:
Armaturet er et selvforsynende flugtvejsarmatur. Armaturet er stedsebrændende, for indikering af flugtvej. Ved netsvigt lyser armaturet videre i batteridrift i minimum 60 minutter.
Ved tilslutning af forsyning startes opladning af batteri.
LED diode indikerer ladning i gang.
Armaturet kan dæmpes ned i normaldrift, via trimpotentometer på printet.
Ved nøddrift vil armaturet ignorere dæmpning, og tænde op på 100%.
Som option er der mulighed for autodæmp af armaturet. Dette gøres ved
at montere en LDR modstand i siden af armatuet. Armatuet dæmper så automatisk ned i mørke (bruges i biografer, auditorier, fremvisningslokaler ect.)

Montering:
Alt efter valg af armaturtype, monteres armaturet på væg, loft eller nedhængt i wire.
Armaturet kan monteres på brandbart underlag.

Vedligehold:
Armaturet skal testes iht. gældende lovgivning. Der skal ydes produktet service mindst én gang pr. år, hvor batteriet som minimum skal testes for korrekt kapacitet.