Røgventilation

 

Kategorier: ,

Beskrivelse

Der er flere formål med at installere brandventilation i en bygning. I alle tilfælde drejer det sig om at bortlede røg, røggasser og varme fra en bygning i brand.
Et væsentligt formål med brandventilation er at sikre personer i bygningen, reducere røgfaren og øge flugtmulighederne. Det er desuden vigtigt at sikre røgfrie adgangsveje for brand- og redningsfolk, og endelig at sikre mod overtænding og beskadigelse af kritiske bygningsdele.

EL-løsning
Den eldrevne brandventilator med 24VDC, 36VDC, 48VDC eller 230VAC oplukkesystem åbner automatisk med sensorer eller ved manuelt tryk. Hvis brandventilatoren desuden skal anvendes til komfortventilation tilsluttes blot et betjeningstryk.

CO2-løsning
Her er brandventilatoren forsynet med en CO2-drevet cylinder. Den åbner ligeledes automatisk via sensorer eller ved manuelt tryk. Også denne model kan anvendes som komfortventilation.