ABDL – AUTOMATISK BRANDDØRLUKNINGSANLÆG

Kategorier: ,

Beskrivelse

Branddøre (BS30, BS60 etc.) indgår i de fleste “nyere” bygninger som en naturlig og nødvendig del af den stedlige brandsektionering, og derfor er det meget vigtigt, at disse døre altid er og bliver lukket ved en pludseligt opstået brand.

For at sikre at en branddør bliver lukket ved en kraftig røgudvikling som følge af en brand, anvendes et ABDL – anlæg.
Anlægget sikrer, at alle branddøre lukkes ved røgudvikling som følge af en brand og forhindre brandens og dermed også røgens udbredelse til omkringliggende brandsektioner. Dermed gives der en mulighed for at begrænse branden til et bestemt område, og røggenerne udenfor den brandhærgede sektion være være minimale.

Anlægget består af en kontrolenhed, et antal iondetektorer (røgmeldere) og et antal dørholdemagneter afhængig af antallet af tilkoblede døre – antallet af tilkoblede døre er begrænset og vurderes specielt i hvert tilfælde.

Kontrolenheden ABDL 4000 opfyder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddørlukningsanlæg. Kontrolenheden er testet og godkendt m.h.t. EMC m.v. og desuden er den CE – mærket

Mulighed for tilslutning af eksterne enheder som f.eks. nødstrømsforsygning, alarmgivere m.m.