Lovgivning

Arbejdstilsynet

Beredskabsstyrelsen

Brandtekniske Vejledninger

Dansk Standard

Driftsmæssige Forskrifter

Øvrige bekendtgørelser etc.