LINDE BRANDMATERIEL har med mere end 40 år i branchen erhvervet stor ekspertise indenfor det brandtekniske område, og vi er ansete specialister indenfor brandmateriel og sikkerhedsudstyr. Virksomheden er i årenes løb vokset, og vi har nu forhandlere i hele landet, i Grønland og på Færøerne.

Vi leverer, installerer og servicerer så godt som alt indenfor brandteknisk materiel og sikkerheds udstyr – såsom brandbekæmpelsesudstyr, beredskabsmateriel, førstehjælpsudstyr og meget andet. Vi råder over ekspertise indenfor stationære slukningsanlæg, både til maritimt brug og til brug på landjorden, og vi leverer og monterer automatiske branddør luknings anlæg (ABDL-anlæg) og varslingsanlæg.

LINDE BRANDMATERIEL tilbyder rådgivning om – og teknisk bistand til udarbejdelse af flugtvejs- og evakueringsplaner på din arbejdsplads/virksomhed.

Vi underviser i elementær brandbekæmpelse, i førstehjælp, i brug af hjertestartere og meget andet, og vi er leveringsdygtige i alt indenfor førstehjælpsudstyr og sikkerheds- og værnemidler.

Vi har et landsdækkende net af service-teknikere, der kan betjene vore kunder døgnet rundt. Vort værksted er godkendt efter danske standarder (DS-godkendt) med vore egne anlæg til opladning og trykprøvning af alle typer håndildslukkere og anlægsflasker m.m.

LINDE BRANDMATERIEL er leverandør til det danske folk; til stat og kommune, til beredskabs afdelinger og brandvæsener, til industrien, søfarten, forsvaret og mange andre – og også gerne til dig og din arbejdsplads eller virksomhed.